روز گرامیداشت رئیس جمهور امریکا
پیش بينى هفتگی روند نفت(10-02-2019
پیش بينى هفتگی روند طلا (10-02-2019)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (10-02-2019)
پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (10-02-2019)