پیش بينى هفتگی روند یورو - دلار (10.11.2019)
عادت خوب معامله گران حرفه ای
پیش بينى هفتگی روند یورو - دلار (03.11.2019)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (03.11.2019)
پیش بينى هفتگی روند طلا (03.11.2019)