پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (14-04-2019)
پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (14-04-2019)
تمدید طرح بونس 2000 دلاری
پیش بينى هفتگی روند نفت(07-04-2019
پیش بينى هفتگی روند طلا (07-04-2019)