پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (07-04-2019)
پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (07-04-2019)
تاثیر برکسیت بر روی پوند و یورو
پیش بينى هفتگی روند نفت(31-03-2019
پیش بينى هفتگی روند طلا (31-03-2019)