پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (16-12-2018)
پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (16-12-2018)
پیش بينى هفتگی روند نفت(09-12-2018)
پیش بينى هفتگی روند طلا (09-12-2018)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (09-12-2018)